Blogger Widgets

Wednesday, June 13, 2012

ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ...


Στην Ελλάδα περισσότεροι από τους μισούς (55%) εργαζομένους που έλαβαν μέρος στην έρευνα Workmonitor της εταιρείας Randstand δηλώνουν πρόθυμοι να αποδεχτούν μια μείωση του μισθού τους για να αποτραπεί μια πιθανή μείωσηπροσωπικού, καθώς και για να διασφαλίσουν τη δική τους εργασία. Η Ισπανία (57%), η Ιταλία (55%) και η Ινδία (71%) συγκαταλέγονται επίσης στις χώρες όπου οι εργαζόμενοι θα συνέβαλαν, μειώνοντας τις αποδοχές τους, προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας. Στον αντίποδα, από το σύνολο των ερωτηθέντων εργαζομένων στην Αμερική, μόλις το 22%....
θα ήταν πρόθυμο να αποδεχθεί μια τέτοια πρόταση.


Η έρευνα Workmonitor, που πραγματοποιήθηκε για το β΄ τρίμηνο του 2012, εξετάζει την απόδοση των εργοδοτών, τη δέσμευση των εργαζομένων, τις ανθρώπινες σχέσεις, την ικανοποίηση και την κινητικότητα στον εργασιακό χώρο, καθώς και το επίπεδο της προσωπικής παρακίνησης. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 42% των ερωτηθέντων σε όλο τον κόσμο θεωρεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων βρίσκονται υπό πίεση. Αυτή ακριβώς είναι και η άποψη των εργαζομένων στην Ελλάδα, σε ποσοστό 65%. Το ποσοστό για την ίδια ερώτηση είναι μικρότερο σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο (20%), η Γερμανία (27%) και τη Νορβηγία (23%).
Για να αποτραπεί μια πιθανή μείωση προσωπικού, το 36% των εργαζόμενων σε παγκόσμια κλίμακα δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμοι να αποδεχτούν μια σχετική μείωση του μισθού τους. Το μέγεθος του συμβιβασμού που οι εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν συνδέεται με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάζει η εταιρεία τους. Στην ερώτηση σχετικά με την σημαντικότητα της προσωπικής ανάπτυξης στο χώρο εργασίας, τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξαν ότι το 42% των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα αποφάσιζαν να παραιτηθούν από την εργασία τους σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε περιθώριο προσωπικής ανάπτυξης. Η Κίνα (84%) και η Ινδία (81%) παρουσίασαν στο συγκεκριμένο ερώτημα τα υψηλότερα ποσοστά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η προσωπική ανάπτυξη δεν αποτελεί λόγω για παραίτηση από την εργασία τους, καθώς μόνο το 24% δήλωσε ότι θα άφηναν την εργασία τους εξαιτίας της προσωπικής ανάπτυξης.

Κατά μέσο όρο το 82% των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο συμφωνούν στο ότι κυρίως εργάζονται για να ζουν και όχι ότι ζουν για να εργάζονται. Το 89% των Ελλήνων εργαζομένων συμφωνεί επίσης με αυτή τη δήλωση. Μόνο στο Λουξεμβούργο οι ερωτηθέντες εμφανίζονται πιο παρακινημένοι από την εργασία τους, με μόλις 23% να δηλώνει ότι εργάζεται για να ζει. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 58% από το σύνολο των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι μια ικανοποιητική εργασία είναι πιο σημαντική από ένα καλό μισθό και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Σουηδία (75%), η Νορβηγία (79%) και η Δανία (82%). Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα οι υψηλές απολαβές αποτελούν πολύ σημαντικότερο κίνητρο και μόλις το 43% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μια ικανοποιητική εργασία είναι πιο καταλυτικός παράγοντας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 60% των εργαζομένων δήλωσε ότι η εργασία σε ένα περιβάλλον με ευχάριστους συναδέλφους είναι πιο σημαντική από έναν υψηλό μισθό. Στην Ελλάδα το ποσοστό στο αντίστοιχο ερώτημα έφτασε στα ίδια επίπεδα (61%). Παράλληλα, το 48% των Ελλήνων πιστεύει ότι πλέον εξαιτίας της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα για επικοινωνία με τους συναδέλφους τους εκτός των ωρών εργασίας.

Με μέσο όρο 57%, οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο συμφώνησαν ότι στον εργασιακό χώρο μπορεί να προκύψει φλερτ μεταξύ συναδέλφων. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά στην Κίνα, στην Ινδία και στη Μαλαισία (περίπου 70%). Στην Ελλάδα οι εργαζόμενο σε ποσοστό 50% δήλωσαν ότι ανά διαστήματα υπάρχει σύναψη σχέσεων στην εργασία τους, ενώ το 76% πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένες σχέσεις δεν είναι απαραίτητα προβληματικές. 
Επίσης, λίγο παραπάνω από τους μισούς Έλληνες εργαζόμενους θεωρούν ότι στην περίπτωση που προκύψει σχέση μεταξύ δύο συναδέλφων, τότε ένας από τους δύο θα πρέπει να μεταφερθεί σε διαφορετικό τμήμα και μόνο το 14% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο ένας από τους δύο θα πρέπει να παραιτηθεί από την εργασία του.

Μειώθηκε η αυτοπεποίθηση για εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα 
Το γενικό επίπεδο αυτοπεποίθησης αναφορικά με την εύρεση νέας εργασίας στην Ελλάδα, μέσα στους επόμενους έξι μήνες, παρουσιάζει σχετική μείωση από τρίμηνο σε τρίμηνο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 35,1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα καταφέρει να βρει μία ανάλογη εργασία, εντός των επόμενων έξι μηνών, ενώ το α΄ τρίμηνο του 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχονταν στο 39,5%. Οι Έλληνες εργαζόμενοι που παρουσίασαν το χαμηλότερο ποσοστό αυτοπεποίθησης είναι κυρίως χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι σε ποσοστό 25,9% θεωρούν ότι θα βρουν μια νέα εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι με υψηλό επίπεδο μόρφωσης παρουσίασαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοπεποίθησης για την εύρεση νέας εργασίας μέσα στους επόμενους έξι μήνες σε ποσοστό 43,4%.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για το β΄ τρίμηνο του 2012, περίπου οι μισοί (49,8%) φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασία τους, ποσοστό το οποίο παρουσίασε αύξηση 2% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2012. Γενικότερα οι γυναίκες στην Ελλάδα παρουσίασαν το υψηλότερο ποσοστό, με το 54,2% να δηλώνει τον φόβο του για την απώλεια της εργασίας του σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47%. 
Στην Ελλάδα το 15% των συμμετεχόντων στην έρευνα άλλαξαν εργασία τους τελευταίους έξι μήνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μερικοί από τους λόγους που ξεχωρίζουν σχετικά με την αλλαγή εργασίας είναι οι: καλύτερες συνθήκες εργασίας (38%), προσωπική επιθυμία για αλλαγή εργοδότη (29%), δυσαρέσκεια με τον παρόντα εργοδότη (29%) και οργανωτικές μεταβολές (23%).
Στην τελευταία έρευνα Workmonitor διαπιστώθηκε ότι το 54% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ικανοποιημένο με την εργασία του, ποσοστό το οποίο μειώθηκε κατά 4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2012. Από τους συμμετέχοντες στην Ελλάδα, η ηλιακή ομάδα 18 - 24 ετών παρουσίασε την υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση η οποία έφτασε το 50%. Από το σύνολο των ερωτηθέντων στην Ελλάδα το 50% των γυναικών και το 57% των ανδρών δήλωσαν ότι είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους.

Τα χαρακτηριστικά της ερευνάς Workmonitor της Randstad 
Η έρευνα Workmonitor υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ολλανδία το 2003, στη συνέχεια ακολούθησε η Γερμανία και πλέον διεξάγεται σε 32 χώρες σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας την Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική. Η έρευνα Workmonitor της Randstad δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας σε βάθος χρόνου, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή:www.capital.gr

0 σχόλια:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | SharePoint Demo